# در_راستای_اجرای_ماده_147_و_148_قانون_ثبت

متن کامل قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 37 بازدید