متن خبری روابط عمومی آموزش و پرورش تربت جام از حوزه حقوقی

پی گیری مستندسازی و تحصیل اسناد مالکیت آموزش و پرورش از مهم ترین وظایف حوزه حقوقی است

کارشناس مسئول امور حقوقی، املاک و حمایت قضائی آموزش و پرورش شهرستان تربت جام گفت: از مهم ترین رسالت های حوزه حقوقی شهرستان، پی گیری مستندسازی و تحصیل اسناد مالکیت آموزش و پرورش است که نقش بسیار مهمی در تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق آموزش و پرورش دارد.

کارشناس مسئول امور حقوقی، املاک و حمایت قضائی آموزش و پرورش شهرستان تربت جام در دومین جلسه کمیته فرعی مستندسازی اموال غیر منقول آموزش و پرورش شهرستان گفت: از مهم ترین رسالت های حوزه حقوقی شهرستان، پی گیری مستندسازی و تحصیل اسناد مالکیت آموزش و پرورش است که نقش بسیار مهمی در تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق آموزش و پرورش دارد.

جواد یعقوبی در ادامه افزود: امسال بحمدالله 10 جلد سند مالکیت فضای آموزشی به نام جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اخذ گردیده است. وی هم چنین گفت: با عنایت به تعامل و همکاری نزدیکی که بین ادارات ثبت اسناد، بنیاد مسکن، دارایی و شهرداری داشته ایم، توانستیم در سال جاری سند مالکیت بیش از سی و سه هزار مترمربع از فضاهای آموزشی شهرستان را اخذ و به اداره کل متبوع ارسال نمائیم. وی در ادامه افزود: با همکاری اداره راه و شهرسازی و ادارات دیگر توانستیم 9 فضای آموزشی متعلق به سایر دستگاه ها که در اختیار آموزش و پرورش است، شناسایی و ازطریق مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر دستگاه بهره بردار از سایر دستگاه ها به وزارت آموزش و پرورش، اقدام به عمل نمائیم.

   وی هم چنین گفت: فروش املاک بلااستفاده آموزش و پرورش از دیگر برنامه هایی است که کارشناسی حقوقی پی گیری می نماید. با توجه به کمبود فضای آموزشی شهرستان درصدد هستیم املاک بلااستفاده را به فروش گذاریم تا بخشی از نیازهای آموزش و پرورش شهرستان را برطرف نمائیم.

http://torbatejam.razaviedu.ir/Articles/ViewArticle.asp?ID=7137&activestatecode=52418702

 

/ 0 نظر / 67 بازدید