اصول آپارتمان نشینی

لیس منا
من لم یحسن مجاوره من جاوره

(از ما نیست کسی که با
همسایگانش خوش رفتار نباشد) امام صادق علیه السلام

مقدمه

طی چند سال اخیر خصوصاً با ساخت و راه اندازی پروژه های آپارتمانی مسکن مهر
آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی در شهرها رواج بیشتری به خود گرفته است دیگر
دوره سکونت در خانه های وسیع و باغ ها گذشته است زیرا با ازدیاد جمعیت و کمبود
زمین و ضرورتهای زندگی شهر نشینی، انسانها وادار به زندگی در محیطی تنگ و فشرده
شده اند و طبیعی است که هر چه مکان های زندگی انسانها فشرده تر شود ، خواسته های
شخصی آنها بیشتر با هم برخورد می کند و انسان برای زندگی آرام ناگزیر است از برخی
آزادیهای خود صرف نظر کند و گرنه موجب بروز کدورت ها و اختلاف های فراوان بین
ساکنین می گردد اینجاست که قانون پا به میان می گذارد و اجرای این حقوق و تکالیف
را ضمانت می کند. قانونی به نام قانون تملک آپارتمانها که برای تضمین آرامش و
تنظیم روابط ساختمانی ساکنین آپارتمانها وضع شده است لذا دانستن این قانون برای هر
آپارتمان نشینی ضروری است.

طبق قانون و آئین نامه تملک آپارتمانها مالکیت در آپارتمانها به مالکیت
اختصاصی و مشترک تقسیم می شود، اختصاصی به بخشی از ملک گفته می شود که فقط صاحب
آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مانند بالکن. مالکیت مشترک نیز شامل قسمتهای از
ساختمان است که مجموع مالکان آن ساختمان به طور مستقیم و غیر مستقیم حق استفاده از
آن را دارند مگر آنکه در اسناد مالکین ملک اختصاصی یک یا چند نفر تلقی و یا طبق
عرف و عادت متعلق به واحد یا واحدهای خاصی باشد. مانند تأسیسات مربوط به راه پله ،
وسایل تأمین کننده روشنایی، آسانسور، شیرهای آتش نشانی، نمای خارجی ساختمان ، محوطه ساختمان و
... که برای استفاده عموم احداث شده است.(ماده 1و2 قانون تملک آپارتمانها)

اگر در اداره آپارتمان نظم و ترتیبی وجود ندارد اولین اقدام برای سامان دادن
به آپارتمان این است مالکین و یا استفاده کنندگان دور هم جمع شوند و طبق قانون
آپارتمانها برای آن ساختمان مدیر (هیئت مدیره ای) را انتخاب کنند لذا در هر
ساختمان در صورتی که عده مالکین بیش از 3 نفر باشد بایستی مدیر یا مدیرانی از بین
خود یا از خارج انتخاب کنند  مدیر (هیئت
مدیره) آپارتمان نیز مسئول حفظ و اداره ساختمان است(ماده 8 قانون مذکور) مدیر موظف
است تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه کند و هزینه بیمه را بین شرکاء تقسیم
نماید در صورت عدم بیمه و وقوع آتش سوزی مدیر مسئول جبران خسارت ها است(ماده 14
قانون مذکور)، چنانچه تعداد واحدها بیش از 10 آپارتمان باشد انتخاب یک نگهبان برای
مجموعه ضروری است.

مالکین آپارتمانها موظفند هزینه های مشترک و مستمری را که برای قسمت های مشترک
ساختمان ضروری است مانند آب،برق، گاز مشترک و یا هزینه های تأسیسات ، نظافت،
نگهبان و... بپردازند. مدیر نیز می تواند برای تأمین هزینه مبلغی را از صاحبان
آپارتمانها بعنوان تنخواه گردان اخذ نماید. ضمناً چنانچه استقرار حیاط ساختمان یا
بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که یک یا چند واحد به آن دسترسی داشته باشند
هزینه حفظ و نگهداری آن بعهده استفاده کننده آن می باشد.(تبصره 3 ماده 4 قانون
مذکور)

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک
از طرف مدیر بوسیله اظهار نامه ریز آن مطالبه می شود هر گاه مالک یا استفاده کننده
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سهم بدهی خود را نپردازد مدیر  می تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از
دادن خدمات مشترک خودداری کند که اگر باز هم همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید
مدیر از طریق اداره ثبت محل بصورت اجرائیه و یا از طریق مراجع قضایی می تواند
شکایت کند دادگاهها هم موظفند خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از خدمات
دولتی محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نماید.(ماده 10
مکرر قانون مذکور)

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ،
هبه و .. گواهی تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تأئید مدیر ساختمان رسیده
باشد از مالک دریافت نماید(ماده 12 قانون مذکور) البته دفاتر مشاورین املاک نیز
این موضوع را بایستی مدنظر خود قرار دهند.

چنانچه سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا و بیم خطر جانی و
مالی ناشی از آن را گواهی نمایند ساختمان قابل تجدید بنا خواهد بود البته نیز در
صورت عدم همکاری بعضی مالکین از طریق مراجع قضایی این موضوع قابل پیگیری و حل می
باشد.(ماده 13 قانون مذکور)

حالیه ساکنین آپارتمان موظفند در جهت رعایت حسن همجواری، بعضی اصول آپارتمان
نشینی را مورد توجه قرار دهند و به آنها عمل نمایند هر چند که این موارد در قانون
پیش بینی نشده است ولی رعایت آنها به جهت جلو گیری از اختلافات برای شهروندان
ضروری می باشد از قبیل: 1- رعایت اخلاق و رفتار اسلامی و حسنه مثل حضور آقایان با
زیر پیراهن در خارج از بخش اختصاصی و یا ایجاد سر و صدای غیر متعارف که در صورت
مشاهده و تذکر مدیر و عدم انتباه موضوع وفق قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است.
2- رعایت صرفه جویی در مصرف آب، گاز و برق مشاع 3- شستن فرش ، لحاف و پتو در حد
متعارف و با هماهنگی مدیر ساختمان 4- هر گونه اعتراضی از طرف ساکنین باید به صورت
کتبی به مدیر ارائه شود. 5- ساکنین اعم از مالک یا مستأجر بایستی هزینه شارژ را به
موقع به مدیر ساختمان یا نماینده او پرداخت کنند 6- ساکنین هر واحد مسئول جبران
خسارت وارد شده  در اثر گرفتگی لوله های
فاضلاب سر رفتن آب سینک، حمام و ... به واحد متضرر و ساختمان هستند. 7- در صورتی
که بازی کردن بچه ها در قسمت های مشترک باعث ایجاد مزاحمت برای بعضی ساکنین شود
بایستی مدیر ساختمان محل و ساعاتی را جهت بازی کردن بچه ها تعیین نماید. 8-
نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است. 9- انبار آپارتمانها مختص نگهداری
وسایل شخصی ساکنین است و کسب درآمد و اجاره آن به دیگران ممنوع است مگر با اجازه
ساکنین و با اطلاع مدیر. 10- سایبان، نرده حفاظ، بند(برای آویزان نمودن لباس) و یا
وسایل دیگر که از بیرون ساختمان قابل روئیت باشد که باعث تغییر در نما و زیبایی
ساختمان می گردد نباید نصب و یا آویزان گردد مگر با اجازه مدیر ساختمان بر حسب
ضرورت. 11- استفاده همزمان از وسایل الکتریکی با مصرف بالا در ساعات اوج مصرف باعث
داغ شدن سیم ها گردیده و خطر آتش سوزی را افزایش می دهد. بنابراین از استفاده
همزمان وسایل بایستی خودداری نمود و مدیر ساختمان نیز می بایست کنترل فیوز های
داخلی آپارتمان ها را حداقل یک بار در سال مورد بازدید قرار دهد. بارها مشاهده شده
که فیوزهای داخلی دستکاری شده در نتیجه هنگام افزایش بار الکتریکی جریان برق قطع
نمی شودو آتش سوزی ، جان و مال کلیه ساکنین را در معرض خطر قرار می دهد. 12- در
مجتمع های فاقد نگهبان باز و بسته کردن درب ورودی توسط آیفون می باید به وسیله
افراد بالغ پس از شناسایی انجام پذیرد. گاهی دیده می شود بچه ها دکمه آیفون را حتی
پس از ورود دوباره فشار می دهند و در نتیجه درب باز می ماند و خطر و وسوسه سارقان
زیاد می شود.لذا بهتر است پس از ساعت 22 درهای ورودی قفل شوند و کلید ورودی به
مجتمع، پارکینگ و تراس نباید به غیر از ساکنین مجتمع داده شود. 13- اتومبیل ،
موتور سیکلت یا دوچرخه ساکنین می باید فقط در محل های از پیش تعیین شده پارک
گردند. ورود هر گونه وسیله نقلیه مهمان ، شستشو ،تعمیر و تعویض روغن وسایل نقلیه
در داخل مجتمع ممنوع است. 14- برگزاری مراسم آیینی، جشن و سوگواری می بایست با
اجازه مدیریت با حداقل سر و صدا انجام گیرد و از نصب بلند گو و چادر در محل های
مشترک خودداری گردد. 15- ساکنین می باید از کثیف کردن فضای عمومی خودداری نموده و
در حفظ تمیزی آن کوشا باشند. 

امید است با افزایش دانش حقوقی
شهروندان پیرو فرمایشات دین مبین اسلام بر رعایت حقوق همسایگان و اهمیت این امر در آپارتمان نشینی که چند
برابر می شود  زمینه همزیستی مسالمت آمیز
هر چه بیشتر بین آنها فراهم گردد.

/ 0 نظر / 21 بازدید